top of page
Search
  • Writer's pictureKAGİDER

GÜNCEL İŞKUR DESTEKLERİ

Updated: Feb 24, 2021

KAGİDER Finansa Erişim ve Girişimcilik Strateji Grubu önderliğinde “Girişimciler için Güncel Destekler” paneli düzenlendi. Panel kapsamında paylaşılan İŞKUR destekleriyle ilgili güncel bilgileri sizler için derledik.


İŞKUR desteklerinden bize bahseder misiniz? Bizde bunlardan nasıl faydalanabiliriz?


İŞKUR faaliyetlerini 2 şekilde aktarabiliriz. Biri teşvikler/destekler ikincisi ise kurs/programlar. Biz aslında sadece iş bulma kurumunu değiliz. Bizden kurumlar sadece beden işçisi talep ediyor. Bize nitelikli işçi talebi gelmiyor ancak bu talep olunca algı değişecektir. Kuruma gelmeden hizmet alabileceğiniz bir kurumuz. E-devlet üzerinden teşviklerden nasıl ve ne kadar faydanabilirsiniz bunu görebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra iş ve destek danışmanlarımız sizlere yardımcı oluyor. Belirtmek istediğimiz önemli bir husus var; danışmanlık firmaları türedi bunlara hiç gerek yok. Kendiniz iş ve destek danışmanlarımız yardımıyla tüm süreçleri tamamlayabilirsiniz.


Kurs ve programlar; Türkiye İş Kurumu tarafından istihdamın korunmasına ve artırılmasına, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine, işsizliğin azaltılmasına ve özel politika gerektiren grupların işgücü piyasasına kazandırılmasına yardımcı olmak üzere aktif işgücü hizmetleri kapsamında mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları, girişimcilik eğitim programları, toplum yararına programlar ve diğer kurs, program, proje ve özel uygulamalar düzenlenmektedir. Türkiye çapında 81 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İşgücü Piyasası İhtiyaç Analizleri sonucunda o ilde en çok ihtiyaç duyulan meslekler tespit edilmekte ve bu mesleklerde kurs/program düzenlemek amacıyla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından Yıllık İşgücü Eğitim Planları hazırlanmaktadır. Kurum tarafından sunulan aktif işgücü hizmetlerinden yararlanmak isteyen kayıtlı işsizlere Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezlerinde görev yapan iş ve meslek danışmanı tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir. İş ve meslek danışmanlarının bu hizmeti ile işsizler kendilerine en uygun kurs/programa katılma imkânına sahip olmaktadır. Düzenlenen faaliyetlere katılanlardan herhangi bir ad altında, herhangi bir ücret ya da katkı alınmamaktadır. Faaliyetlere ilişkin tüm giderler İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. Ayrıca faaliyetlerden yararlananlara eğitim ya da katılım süresince yol yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla ödemeler (günlük 20-100 TL) yapılmaktadır. Toplum Yararına Programlarda ise bu ödemeler asgari ücret düzeyinde olmaktadır. Kurslara katılanlara, öncelikle uluslararası geçerliliği olan mesleki yeterlilik belgesi verilmektedir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda ise Milli Eğitim Bakanlığı veya Üniversite onaylı kurs bitirme belgesi veya sertifikası verilmektedir.


Mesleki Eğitim Kurslarımız var.İşverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikteki işgücünü kendileriyle beraber seçerek düzenleyebileceğimiz kurslar ile yetiştiriyoruz. Bu şekilde eleman ihtiyaçlarını hızlı ve etkin bir şekilde karşılayabilir ve işgücü yetiştirme maliyetlerinden kurtulabilirler. İşverenler ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün yetiştirilmesinin yanı sıra halihazırda çalışanınız olan ancak çeşitli mevzuatlar ile belirlenen belgelere sahip olmayan işçilerinin de belge sahibi olması için “Çalışanların Mesleki Eğitimi Kursları”ndan faydalanarak eğitim için hiçbir gider ödemeden çalışanlarını belge sahibi yapabiliyor. İşbirliği veya hizmet alımı yöntemleri ile düzenlenecek kurslarda eğitici giderleri, kursiyer zaruri gideri ile kısa vadeli sigorta giderleri İŞKUR tarafından karşılanmaktadır. 81 ilde bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile hizmet merkezlerine istenildiği zaman başvuru yapılarak ayrıntılı bilgi alınması mümkündür.


Teşvikler; İstihdam teşvikleri ile, belirli şartları taşıyan işsizleri istihdam eden işverenlere değişen sürelerle ve tutarlarla prim, vergi veya ücret destekleri sağlanmaktadır.Bu teşviklerden bir bölümü İŞKUR tarafından finanse edilmekle birlikte, işlem uygulayıcısı Sosyal Güvenlik Kurumu’dur. İstihdamın korunması ve artırılması maksadıyla İşsizlik Sigortası Fonu’ndan finanse edilen teşvikler aşağıdaki tabloda özet olarak yer almaktadır. Eğitim alan işsizler, eğitim aldıkları meslek ve açık iş durumuna göre özel sektör işyerlerinde istihdam edilmektedirler.


Engelli istihdam teşvikleri var mı?


Özel sektör işverenlerinin kontenjan dâhilinde veya kontenjan fazlası olarak ya da yükümlü olmadıkları halde engelli çalıştırmaları durumunda işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir engelli için asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primi işveren paylarının tamamı (603,32 TL) Hazinece karşılanması şeklinde değiştirilmiştir. Varsa engelli çalışan bunun mutlaka İŞKUR’a kayıt edilmesi gerekiyor. Engel durumuna göre tüm vücut fonksiyon kayıplarının en az %40’ından yoksun olduklarını, yetkili sağlık kuruluşlarından alacakları engelli sağlık kurulu raporu ile belgeleyen vatandaşlarımız Kurum İl Müdürlüklerine/ Hizmet Merkezlerine başvurarak “engelli” statüsünde kayıt yaptırabilir. Meslekte çalışma güç kaybı oranı vb. oranlar dikkate alınmamakta olup tüm vücut fonksiyon kaybı oranına bakılmaktadır. Engelli sağlık raporunda çalışamaz ifadesi yer alıyorsa kişinin engelli kaydı yapılmamaktadır.


Daha detaylı bilgi için https://www.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz.
175 views

Recent Posts

See All

W20 Declaration of Support for Afghan Women and Girls

We, the Women20 (W20), express deep concern over recent events in Afghanistan that infringe upon the basic human rights of the Afghan people, especially Afghan women and girls. We call upon G20 leader

Yazı: Blog2 Post
bottom of page