top of page
Search
  • Writer's pictureKAGİDER

KAGİDER AB Bülteni
Eşitlik Birliği: Avrupa Komisyonu Engelli Hakları 2021-2030 Stratejisini sunar

Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma ve eşitlik ve ayrımcılık yasağını AB politikalarının temel taşları olarak belirleyen Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı uyarınca AB ve ötesinde engellilerin eşit bir şekilde topluma tam katılımlarını sağlamak için 2021-2030 Engelli Hakları stratejisini sundu. Daha fazla oku


Güney Komşuluk Bölgesi: AB, Akdeniz için yeni Gündem öneriyor

Yeni Gündem, birlikte ve bir ortaklık ruhu içinde çalışarak, ortak zorlukların AB ve Güney komşularının karşılıklı çıkarları doğrultusunda fırsata dönüştürülebileceği inancına dayanmaktadır. Güney Koşuluk Bölgesinde uzun vadeli sosyo-ekonomik iyileşmeyi teşvik etmek için özel bir Ekonomi ve Yatırım Planı içerir. Daha fazla oku


Ufuk Avrupa (Horizon Europe) programına katılıma yönelik gayri resmi ön görüşmeler

Türkiye'nin AB’nin Ar-Ge ve İnovasyon Çerçeve Programına yeniden katılma niyetini resmi olarak beyan etmesi üzerine, Avrupa Komisyonu ve Türkiye, Ufuk Avrupa’ya katılım müzakerelerinin hazırlıkları için ön görüşmeleri başlattılar. Daha fazla oku


Komisyon açık, sürdürülebilir ve atılgan bir AB ticaret stratejisi için rotasını çiziyor

Avrupa Komisyonu önümüzdeki yıllarda izleyeceği ticaret stratejisini ortaya koydu. Açık stratejik özerklik kavramını yansıtan bu strateji, yeşil ve dijital dönüşümlere desteğin yanı sıra çok taraflılığın güçlendirilmesine ve adil ve sürdürülebilir olmalarını teminen küresel ticaret kurallarında reform yapılması konusuna yeniden odaklanılması yoluyla ekonomik toparlanmaya katkıda bulunulması hususunda AB’nin sergilediği açıklık temelinde inşa edildi. Daha fazla oku


WEgate Zirvesi 2020

WEgate Zirvesi 2020, WEgate'in güçlü bir kadın girişimciler topluluğu oluşturmada ilerlemekte olduğu birçok yolu gösteren cesaret verici bir zirve oldu. Daha fazla oku


İyi Uygulamalara Çağrı

Kadın girişimcileri desteklemede iyi uygulamalarınızı paylaşın. WEgate ve kadın girişimciler topluluğunun sizin bilgeliğinize, becerilerinize ve kaynaklarınıza ihtiyacı var, bu yüzden hemen katılın! Daha fazla oku


W20 çevrimiçi ​​etkinliği 22-23 Şubat

#Women20 Kickoff'u 22 Şubat Pazartesi ve 23 Şubat Salı günü gerçekleştirildi ve tüm W20 etkinliklerinin resmi başlangıcı oldu. 2 günlük etkinlik, W20 Başkanı Linda Laura Sabbadini'nin dönem görevlerini açıklaması, Eşit Fırsat Bakanı Elena Bonetti ve W20'nin Sherpa'sı Martina Rogato’nun katılımıyla gerçekleşti. Daha fazla oku


AP milletvekilleri Polonya'nın neredeyse tamamen kürtaj yasağı getirmesini kınadı

Avrupa Parlamentosu Milletvekilleri Polonya'nın neredeyse tamamen kürtaj yasağı getirmesini kınadı ve Avrupa Birliği'ni, ülkede temel haklar konusunda daha fazla gerileme olarak gördüklerini ifade ederek karşı mücadeleyi hızlandırmaya çağırdı. Polonya'nın en yüksek anayasa mahkemesi, ülkenin zaten katı olan kürtaj yasalarını sıkılaştıran bir kararla ilgili gerekçesini yayınladı. Karar, kürtajlara yalnızca tecavüz, ensest ve bir annenin hayatı tehlikeye girdiğinde izin verileceği anlamına geliyor. Daha fazla oku


"Güvencesiz çalışmanın toplumsal cinsiyet yönleri" oturumu

25 Ocak 2021'de Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (FEMM), “Güvencesiz çalışmanın toplumsal cinsiyet yönleri” üzerine bir oturum düzenledi. Oturumda, güvencesiz çalışma, yoksulluk, cinsiyete dayalı ücret farkı ve asgari ücretin ilgili cinsiyet boyutu tartışıldı. Daha fazla oku


Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitiminde ve kariyerlerinde cinsiyet eşitliğinde teşvik

26 Ocak 2021'de Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi (FEMM) üyeleri, raportör Susana Solís Pérez tarafından hazırlanan “Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimi ve kariyerlerinde cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi” konulu taslak raporu tartıştı. Taslak rapor, STEM kariyerlerinde ve eğitiminde eşi görülmemiş oranda düşük kadın katılımına, kadınların neden erkek meslektaşlarından STEM eğitimine ve mesleklerine girme veya bu mesleklerde kalma olasılıklarının daha düşük olmasının nedenlerine ve bu eksikliğin sonuçlarına odaklanıyor. Daha fazla oku


Parlamento üyeleri dijital toplumsal cinsiyet uçurumunun üstesinden gelmek için önlemler öneriyor

Avrupa Parlamentosu üyeleri, kadınların eğitim engellerini erken bir aşamada aşarak teknik ve üst düzey işlere katılımlarını teşvik etmek gerektiğini söylüyor. Daha fazla oku

38 views

Recent Posts

See All

W20 Declaration of Support for Afghan Women and Girls

We, the Women20 (W20), express deep concern over recent events in Afghanistan that infringe upon the basic human rights of the Afghan people, especially Afghan women and girls. We call upon G20 leader

Commentaires


Les commentaires ont été désactivés.
Yazı: Blog2 Post
bottom of page