top of page
Search
  • Writer's pictureKAGİDER

KAGİDER AB Bülteni Kasım-Aralık 2020

Updated: Mar 10, 2021
AB bütçesi: Avrupa Komisyonu, AB'nin 2021-2027 uzun vadeli bütçesinin kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyor

Avrupa Komisyonu, kabul sürecinin son adımı olan 2021-2027 dönemi için bir sonraki uzun vadeli AB bütçesini kabul etme kararını memnuniyetle karşılıyor. Bu kararla, 2021-2027 için bir sonraki çok yıllı mali çerçevenin 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmesi için tüm koşullar yerine getirilmiş oldu. Daha fazla oku


Avrupa Konseyi toplantı sonuçları, 10-11 Aralık 2020

10-11 Aralık 2020'de, Avrupa Konseyi, MFF ve Yeni Nesil AB, COVID-19, iklim değişikliği, güvenlik ve dış ilişkilerle ilgili sonuçları kabul etti. Daha fazla oku


WEbarometer 2020 Sonuçları Çıktı

WEbarometer 2020'nin resmi bulguları, WEgate Zirvesi 2020'de sunuldu ve tartışıldı. Avrupa'daki kadın girişimcilere yönelik anket, bir fotoğraf çekmek ve mevcut Avrupa iş ekosisteminde kadın girişimcilerin nerede durduğuna dair bir değerlendirme yapmak istedi. WEgate'in gelecekteki eylemlerini ilgili alanlara odaklayabilmesi için bu ekosistemin kadın liderliğindeki işletmeler için hangi alanlarda daha fazla geliştirilebileceğini vurgulamayı amaçladı. Daha fazla oku


WEgate Zirvesi 2020- Kadın Girişimciler için yeni bir vizyon

WEgate Zirvesi, kadınların ekonomik büyümeyi ve dayanıklılığı artırmadaki liderliğini kutluyor ve WEgate Topluluğunun yararına bir referans noktası olmak için WEgate platformunu geliştirme konusundaki yenilenmiş taahhüdümüzü öne çıkarıyor. Daha fazla oku


WEgate Webinarı: "Kadın Girişimciliği Gününü Kutlamak - Kadınların ekonomik güçlenmesini desteklemede en iyi uygulamaların paylaşımı'

Eş düzey öğrenme, topluluk içinde öğrenme adına koordinasyon, işbirliği ve alan sağlayan, uygulanabilir ve etkili bir bilgi aktarımı yöntemi olarak ilgi görmektedir. Tekerleği yeniden icat etmek yerine iyi uygulamalardan ilham almak ve motive olmak istiyoruz, ancak mevcut, halihazırda çalışan bir uygulamayı çoğaltma veya bu uygulamaya katılma fırsatına sahip olmak istiyoruz. Daha fazla oku


Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet: Avrupa Kadınların Finansal Bağımsızlığa ve Ekonomik Güçlenmeye Ulaşmasına Yardımcı Olmak İçin Nasıl Daha Fazla Yardımcı olabilir?

KAGİDER'in yönetim kurulu üyesi olduğu Kadın Girişimcilik Platformu WEP tarafından Facebook ile işbirliği içinde düzenlenen webinarda, bu bağlantıya bakıp, kadınların bir iş kurmaya çalışırken Avrupa'da karşılaştıkları zorlukları tartışılırken bu bağlamda kadınları girişimciliğe atılmaları için güçlendirmek adına AB düzeyinde gerekli politikalar, fikir ve çözümler görüşüldü. Daha fazla oku


Yeni araştırma: Cinsiyet ve kesişimsellik perspektifinden güvencesiz çalışma

Söz konusu çalışma, kadınların, özellikle genç kadınların, göçmen geçmişi olanların ve düşük eğitim düzeyine sahip kadınların özellikle savunmasız olduğunu ortaya koyuyor. Bu durum, çalışmanın kapsamı dahilindeki tüm Üye Devletlerde yinelenen bir eğilim olarak karşımıza çıkıyor. Bunun arkasındaki temel faktörlerden biri, kadınların bakıcılık rollerinde ve ev işlerinde harcadıkları orantısız zaman miktarıdır, bu da COVID-19 tarafından güçlendirilen bir durumdur. Daha fazla oku


14. Freja Forum Demokrasi, Eşit fırsatlar ve Yeniden Keşfedilen Gelecek

KAGİDER'in 2011 yılından beri paydaşları arasında yer aldığı Freja Forum (FF) ve Freja Akademisi, 14. kez 13-15 Kasım tarihleri arasında Arnavutluk'un Tiran kentiyle işbirliği içinde dijital bir platformda düzenlendi. FREJA Forum Vakfı, Batı Balkanlar, Türkiye ve AB'deki sivil toplum kuruluşlarının rollerini güçlendirmek ve demokrasi değerlerine ve fırsat eşitliğine dayalı olarak sivil toplumun önemli ve verimli bir aktör olmak için çalışmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Daha fazla oku


Avrupa’nın Kadınları Ödülleri, Avrupa'daki olağanüstü kadın liderliğini ve dayanışmasını kutluyor

Düzenlenen törende Sviatlana Tikhanovskaya, Güçlü Kadın kategorisinde Avrupa'nın Kadını Ödülü'ne layık görüldü. Beşinci Avrupa'nın Kadınları Ödülleri olarak ödül töreni, Uluslararası Avrupa Hareketi ve Avrupa Kadın Lobisi tarafından dijital olarak düzenlendi. Daha fazla oku


Veri kadınların hayatını kurtarabilir: Türkiye’de kadına yönelik şiddet konusunda güçlü verilere ihtiyaç var

Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi, kadına yönelik şiddeti sona erdirmeye yönelik 16 günlük aktivizm kampanyası çerçevesinde, “Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddette İdari Veri Toplama ve Analizi” konulu uluslararası bir webinar (internet tabanlı seminer) düzenledi. Daha fazla oku


AB, Suriyelileri ve Ev Sahibi Toplumları Desteklemek Üzere Kadınların Yönetimindeki Dört Sosyal Girişimi Mali Olarak Destekliyor

“Sosyal Girişimcilik Uygulayıcı Topluluğu (SECoP)” uygulaması, AB tarafından mali olarak desteklenen ve Dünya Bankası’nca uygulanmakta olan “Seçilmiş İllerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKaS) ve Ev Sahibi Topluluklar için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi” projesi kapsamında başlatıldı. Daha fazla oku


Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı - kadın ve kız çocuklarının haklarını cinsiyet eşitliği olan bir dünya adına küresel iyileşmenin merkezine koymak

Avrupa Komisyonu ve Birlik Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Avrupa Birliği'nin tüm dış eylemleri yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlendirilmesini teşvik etmek için iddialı planlar ortaya koydu. Daha fazla oku


Covid-19 krizinde ve kriz sonrası toplumsal cinsiyet perspektifi

9 Kasım 2020'de FEMM Komitesi “Covid-19 krizinde ve kriz sonrası dönemde toplumsal cinsiyet perspektifi” konulu raporunu kabul etti. Taslak rapor ve değişiklikler, COVID-19'un kadınlar ve erkekler üzerindeki etkisine, cinsiyete dayalı şiddete ve ekonomik etkilere, savunmasız gruplara ve AB dışındaki etkilere bakıyor. Kurtarma paketine ve alınacak önlemlere özel önem veriliyor. Daha fazla oku


Kadına yönelik şiddeti durdurun: Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilci tarafından yapılan açıklama Daha fazla oku


Eşit Ücret Günü: Başkan Yardımcısı Jourová ve Komisyon Üyeleri Schmit ve Dalli'nin açıklaması

Avrupa Birliği'nde kadınlar hala erkeklerden daha az kazanıyor. AB-27'deki cinsiyetler arası ücret açığı geçen yıldan bu yana biraz iyileşti: En son Eurostat bulgularına göre% 14,5'ten %14,1'e düştü. Avrupa Eşit Ücret Günü, kadınların aynı iş için erkek meslektaşlarına kıyasla sembolik olarak ücret almayı bıraktıkları günü işaret ediyor. Daha fazla oku

26 views

Recent Posts

See All

W20 Declaration of Support for Afghan Women and Girls

We, the Women20 (W20), express deep concern over recent events in Afghanistan that infringe upon the basic human rights of the Afghan people, especially Afghan women and girls. We call upon G20 leader

Comments


Commenting has been turned off.
Yazı: Blog2 Post
bottom of page