top of page
Search
  • Writer's pictureKAGİDER

KAGİDER- İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin basın açıklaması


Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadele Hakkındaki Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi), 9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin Üçüncü Maddesi gereği Türkiye Cumhuriyeti bakımından feshedilmesini büyük üzüntü ve şaşkınlık ile karşılamıştır.


Kadınlara yönelik şiddet ağır bir insanlık suçu ve ülkemizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması önündeki çok ciddi bir engeldir. Bu suçla etkin bir şekilde mücadele etmek devletin ve hepimizin görevidir. Ülkemizin geleceği ve dünyanın gelişmiş ülkeleri arasında hak ettiği yeri alması bu çabaların başarısına bağlıdır.


Ev içi şiddetin ve kadınlara yönelik her türlü şiddetin önlenmesine ve bunlarla mücadeleye ilişkin standartlar öngören İstanbul Sözleşmesi Avrupa ülkelerini hukuki olarak bağlayan ilk belge olma özelliğini taşımaktadır. Ne yazık ki bugüne dek etkin bir şekilde kullanılmayan bu sözleşmeden şimdi Türkiye çekilmiştir. Bu karar Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama mücadelesine zarar verecek ve kadınların şiddete karşı bugüne kadar kazandıkları yasal zeminde geriye doğru bir adım oluşturacaktır.


Kadın girişimciliğinin yaygınlaşmasını, kadının toplum içinde ve ekonomide güçlenmesini destekleyen ve şiddete karşı her zaman kadınların yanında olan KAGİDER’in alınan bu kararın düzeltilmesi konusunda yetkililere çağrısı vardır!


Karardan geri dönülmesi umudumuzu hala saklı tutmaktayız.


Saygılarımızla,

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER)

264 views

Recent Posts

See All

W20 Declaration of Support for Afghan Women and Girls

We, the Women20 (W20), express deep concern over recent events in Afghanistan that infringe upon the basic human rights of the Afghan people, especially Afghan women and girls. We call upon G20 leader

コメント


コメント機能がオフになっています。
Yazı: Blog2 Post
bottom of page