top of page
Search
  • Writer's pictureKAGİDER

"Türkiye'de Sosyal Girişimlerin Durumu" Araştırma Raporu

Updated: Feb 24, 2021

Sosyal ve çevresel sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştiren ve böylelikle, sosyal içerme, ekonomik entegrasyon ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden sosyal girişimlerin hızla geliştiği bu dönemde, bu alanın dinamik potansiyelini ve alanın daha da gelişmesine yönelik önerileri ortaya koyan ‘Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu’ adlı araştırma raporunu ilginize sunmak isteriz.


Bu raporun, Türkiye’de sosyal girişimlere ilişkin farkındalığı arttırmasını ve Türkiye’nin bu alanda gelişmeye nasıl devam edebileceği konusundaki görüş paylaşımlarına katkı sağlamasını umuyoruz.


Raporda, Türkiye’deki sosyal girişim alanının mevcut büyüklüğü, ölçeği ve kapsamı ile sektörün gelecek potansiyeli ortaya konmaktadır. Bu çalışmada istatistiki bilgilerin yanı sıra, politika çerçevesine, bu alanda aktif olan üniversitelere, yatırım ve finansman fırsatlarına, kuluçka merkezlerine, hızlandırma programlarına, ortak çalışma alanlarına ve diğer destek mekanizmalarına ilişkin bilgiler de bulunmakta ve Türkiye’deki iyi uygulama örnekleri olarak on sosyal girişimin çalışmaları yer almaktadır.


British Council ve TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi’nin liderliğinde, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado Danışmanlık ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin içinde bulunduğu bir konsorsiyum tarafından yürütülen araştırmaya, Birleşik Krallık’tan Social Enterprise UK, Birleşik Krallık ve diğer ülkelerdeki deneyim ve bilgilerini aktararak danışmanlık sağlamıştır.69 views

Recent Posts

See All

W20 Declaration of Support for Afghan Women and Girls

We, the Women20 (W20), express deep concern over recent events in Afghanistan that infringe upon the basic human rights of the Afghan people, especially Afghan women and girls. We call upon G20 leader

Comments


Commenting has been turned off.
Yazı: Blog2 Post
bottom of page